fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Witamy!

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zostało założone 18 marca 2006 roku. W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Dobra, Gminą Pęczniew oraz Gminą i Miastem Warta zrealizowany został I i II Schemat Leader+. 30 lipca 2008r. przyłączone zostały 2 kolejne gminy: Burzenin i Sieradz. 

 

 

  

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę


Aktualności


Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej.
13:45, 17.04.2023 r.

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 2/2023 w zakresie "Rozwoju działalności gospodarczej" po ocenie przez Radę Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" dokonanej w dn. 14.04.2023r. Załączniki:  1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 14.04.2023r. [POBIERZ] [*.PDF] 2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF] 3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]...   czytaj dalej »


Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 1/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej.
13:17, 17.04.2023 r.

 Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 1/2023 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej” po ocenie przez Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” dokonanej w dniu 14.04.2023r.   Załączniki:  1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 14.04.2023r. [POBIERZ] [*.PDF] 2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF] 3) Lista operacji wybranych [POBI...   czytaj dalej »


Nabór uczestników w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu”.
08:32, 04.04.2023 r.

Nabór uczestników w ramach projektu pn.: „Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014 - 2020.  Projekt skierowany jest do lokalnych liderów z obszaru LGD tj. Gminy Burzenin, Gminy Pęczniew, Gminy Sieradz i Gminy Warta. Szczegóły na plakacie. --- Dokumenty do pobrania: ...   czytaj dalej »


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej
11:01, 17.02.2023 r.

                                                                                                 17.02.2023r.                                         &nbs...   czytaj dalej »


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 - Podejmowanie działalności gospodarczej
08:39, 17.02.2023 r.

                                                                           Data publikacji: 17.02.2023r.   OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023   Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ra...   czytaj dalej »