fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Witamy!

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zostało założone 18 marca 2006 roku. W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Dobra, Gminą Pęczniew oraz Gminą i Miastem Warta zrealizowany został I i II Schemat Leader+. 30 lipca 2008r. przyłączone zostały 2 kolejne gminy: Burzenin i Sieradz. 

 

 

  

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę


Aktualności


Festyn w Brzegu - 08.08.2021r.
11:38, 02.08.2021 r.

 ...   czytaj dalej »


Walne Zebranie Członków Łódzkiej Sieci LGD - 26-27.07.2021r.
08:05, 28.07.2021 r.

W dn. 26-27.07.2021r. w miejscowości Kolumna odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania za rok 2020. Dodatkowo po zebraniu poruszane były kwestie takie jak: bieżące wdrażanie LSR, dodatkowe środki w ramach PROW 2014-2020, rozliczenie LSR, nowy okres programowania - strategie wielofunduszowe, a możliwość wdrażania w łódzkim. Poza przedstawicielami Lokalnych Grup Działania w spotkaniu uczestniczyła również Pani Edyta Micha...   czytaj dalej »


"Moje miejsce na Ziemi" - Czwarta edycja programu grantowego dla społeczności lokalnych
08:51, 01.07.2021 r.

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Do 29 lipca br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu to 2 miliony złotych. Szansę na grant ma w tym roku aż 200 podmiotów. Granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł Fundacja ORLEN przyzna na reali...   czytaj dalej »


Wojewódzki konkurs "Kolorowy balkon" oraz "Ogrody i ogródki województwa łódzkiego"
14:01, 09.06.2021 r.

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza mieszkańców regionu do udziału w Wojewódzkim Konkursie „Kolorowy balkon” oraz „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2021r. Wszelkie informacje dotyczące konkursów są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-kolorowy-balkon ...   czytaj dalej »


Wojewódzki konkurs pn. "Weekend na wsi"
12:47, 26.05.2021 r.

Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z przyjemnością informuje, że organizuje wojewódzki konkurs pn. „Weekend na wsi”. Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych www.lodzkie.pl oraz www.lodzkie.ksow.pl...   czytaj dalej »