fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Harmonogram Planu Komunikacji ze społecznością

Celem głównym Planu komunikacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 jest wspieranie realizacji celów zawartych w LSR, przez zachęcenie potencjalnych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania z Funduszy Europejskich, dzięki dostarczaniu im odpowiednich informacji o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, motywowanie projektodawców oraz wspieranie edukacji, co do właściwej realizacji projektów, a także rozpowszechniania wiedzy o projektach dotychczas realizowanych na obszarze LGD. Konkretne działania, nastawione na lokalną społeczność mają zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w działania prowadzone przez LGD, przez co może zwiększyć się liczba zrealizowanych inwestycji oraz podniesie się poziom konkurencyjności i atrakcyjności obszaru LGD. Monitorowanie efektywności planu komunikacji będzie odbywać się w sposób ciągły, a aktualne informacje na ten temat będą publikowane na stronie internetowej LGD.

 

Harmonogram Planu Komunikacji na 2024 rok w ramach wdrażania LSR [POBIERZ] [*.PDF]

↑ W górę