fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

2.2 - Projekt grantowy - 2/2017/G - Promocja obszaru LGD

Tytuł projektu: "Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obrzaru działania LGD poprzez wydanie publikacji oraz wyposażenie i doposażenie podmiotów działających w sferze kultury".

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Cel operacji: Celem operacji jest promocja obszaru LGD poprzez wydanie 2 publikacji oraz wyposażenie i doposażenie 4 podmiotów działających w sferze kultury w terminie do 31 sierpnia 2018r.

Zakres operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Opis projektu: W wyniku realizacji operacji Projektu Grantowego zostanie zrealizowanych 6 zadań polegających na wzmocnieniu i wykorzystaniu potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD.  W ramach tych zadań będą wydane dwie publikacje oraz zostaną doposażone cztery podmioty działające w sferze kultury. 

Zadania zostaną zrealizowane do 31.08.2018r. 

Grantobiorcy, którzy wchodzą w skład "Projektu grantowego":

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Drużbinie - Tytuł operacji: "Wzmocnienie potencjału społecznego oraz promocja obszaru LGD "Przymierze Jeziorsko" poprzez zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Drużbinie",

2) WARCKIE CENTRUM KULTURY W WARCIE - Tytuł operacji: "Wzmocnienie potencjału społecznego oraz promocja obszaru LGD "Przymierze Jeziorsko" poprzez zakup strojów-mundurów galowych dla orkiestry dętej Warckiego Centrum Kultury w Warcie",

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlątkowie - Tytuł operacji: "Wzmocnienie potencjału społecznego oraz promocja obszaru LGD "Przymierze Jeziorsko" poprzez zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Siedlątkowie", 

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Burzenina - Tytuł operacji: Promocja i upowszechnianie wiedzy poprzez wydanie albumu pn.: "Burzenin na starej fotografii”,

5) STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH WSI JEZIORSKO - Tytuł operacji: "Wzmocnienie potencjału społecznego oraz promocja obszaru LGD"Przymierze Jeziorsko" poprzez zakup sieradzkich strojów regionalnych",

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu - Tytuł operacji: "Tradycja, kultura i zdrowie na talerzu - Promocja obszaru LGD poprzez wydanie publikacji w formie książki kucharskiej z przepisami kulinarnymi regionu".

Galeria zdjęć: [ZOBACZ]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę