fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

2.3 - Projekt grantowy - 3/2017/G - Budowa i przebudowa...

Tytuł projektu: "Wzrost jakosci życia mieszkańców oraz atrakcyjności obszaru LGD poprzez budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej". 

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Cel operacji: Celem operacji jest budowa nowych lub przebudowa istniejących ogólnodstępnych  i niekomercyjnych obiektów mających za zadanie podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej obszaru LGD w liczbie 4 szt. w terminie do 31 sierpnia 2018r.

Zakres operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Opis projektu:  W wyniku realizacji operacji Projektu Grantowego zrealizowane zostaną zadania polegające na przebudowie / budowie 4 obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD w celu utworzenia 2 świetlic wiejskich, 1 placu zabaw oraz 1 miejsca spotkań dla mieszkańców. 

Zadania zostaną zrealizowane do 31.08.2018r.           

Grantobiorcy, którzy wchodzą w skład "Projektu grantowego":

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Brodni - Tytuł oepracji: "Przebudowa części pomieszczeń w budynku remizy OSP w Brodni d/c utworzenia świetlicy wiejskiej w Brodni",

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubicach - Tytuł operacji: "Wzrost jakości życia mieszkańców wsi Jakubice poprzez przebudowę i zmianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w budynku OSP",

3) Kółko Rolnicze w Chojnem - Tytuł operacji: "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Chojne",

4) Ochotnicza Straż Pożarna Glinno - Tytuł operacji: "Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez budowę altany ogrodowej oraz utwardzenie terenu na cele kulturalne, rekreacyjne oraz turystyczne".

Galeria zdjęć: [ZOBACZ]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę