fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

3.2 - Projekt grantowy - 2/2018/G - Rewitalizacja zabytków

Tytuł projektu: "Zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD poprzez rewitalizację zabytków dziedzictwa lokalnego poprzez poddanie ich pracom konserwatorskim lub restauratorskim".

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Cel operacji: Rewitalizacja zabytków dziedzictwa lokalnego poprzez poddanie ich pracom konserwatorskim lub restauratorskim na obszarze LGD w terminie do 30 listopada 2019r.

Zakres operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Opis projektu: W wyniku realizacji operacji Projektu Grantowego zrealizowane zostanie 5 zadań w ramach których 9 obiektów / zabytków zostanie poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim na obszarze LGD w celu zachowania dziedzictwa lokalnego. 

Zadania zostaną zrealizowane do 30.11.2019r. Obiekty / zabytki mają charakter ogólnodostępny i niekomercyjny. Dodatkowo należy nadmienić, że wszystkie zadania nie będą finansowane z innych środków publicznych.           

Grantobiorcy, którzy wchodzą w skład "Projektu grantowego":

1) PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA - Tytuł operacji: "

2) PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEJ KATARZYNY - Tytuł operacji: "Rewitalizacja zabytku dziedzictwa lokalnego poprzez remont drewnianych ścian zrębowych wraz z szalowaniem zewnętrznym i wewnętrznym w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Pęczniewie – prace związane z remontem ścian zakrystii".

3) PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO MARKA EWANGELISTY - Tytuł operacji: "Rewitalizacja zabytków dziedzictwa lokalnego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy krucyfiksie, chrzcielnicy i 3 trofeach myśliwskich z kościoła parafialnego pw. św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie",

4) Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Wojciecha w Burzeninie - Tytuł operacji: "Rewitalizacja Kościoła pw. św. Wojciecha w Burzeninie poprzez naprawę spękanych sklepień barokowego kościoła w Burzeninie",

5) Warckie Centrum Kultury w Warcie - Tytuł operacji: "Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku Warckiego Centrum Kultury - dawne jatki w Warcie".

Galeria zdjęć: [ZOBACZ]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę