fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

4.2 - Projekt grantowy - 2/2019/G - Budowa i przebudowa...

Tytuł projektu: "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej w miejscowościach: Grabowiec, Księże Młyny, Łosieniec, Dąbrówka i Bobrowniki".

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Cel operacji: Wzrost jakosci życia mieszkańców oraz atrakcyjności obszaru Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" w terminie 2 lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy.

Zakres operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Opis projektu: W wyniku realizacji operacji Projektu Grantowego zrealizowane zostanie 5 zadań polegających na przebudowie / budowie 5 obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD w celu utworzenia 2 siłowni plenerowych, 1 boiska wielofunkcyjnego oraz przebudowy 2 istniejących świetlic wiejskich.  

Zadania te zostaną zrealizowane do 31.05.2021r., a nowopowstała bądź zmodernizowana infrastruktura będzie ogólnodostępna i niekomercyjna, a przypadku modernizacji infrastruktury przez ochotnicze straże pożarne stanowi jedynie część kulturalną z wyłączeniem części bojowej. Dodatkowo należy nadmienić, że wszystkie zadania nie będą finansowane z innych środków publicznych.   

Grantobiorcy, którzy wchodzą w skład "Projektu grantowego":

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu - Tytuł operacji: "Budowa Siłowni Plenerowej w miejscowości Grabowiec",

2) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KSIĘŻYCH MŁYNACH - Tytuł operacji: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Księżych Młynach poprzez wymianę poszycia dachowego",

3) Stowarzyszenie Zwykłe "Aktywni dla Łosieńca" - Tytuł operacji: "Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Łosieniec",

4) Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka - Tytuł operacji: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrówce",

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach - Tytuł operacji: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowniki poprzez wykonanie robót wykończeniowych".

Galeria zdjęć: [ZOBACZ] 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę