fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

4.4 - Projekt grantowy - 4/2019/G - Warsztaty i szkolenia

Tytuł projektu: "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD poprzez zorganizowanie szkoleń i warsztatów z oddolnych inicjatyw lokalnych".

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Cel operacji: Pobudzenie i angażowannie mieszkańców do oddolnych inicjatyw poprzez organizację warsztatów / szkoleń na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego w terminie 2 lat od podpisania umowy o prznianie pomocy. 

Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Opis projektu: W wyniku realizacji operacji Projektu Grantowego zrealizowane zostanie 9 zadań polegających na przeprowadzeniu warsztatów i szkoleń na obszarze LGD w celu wzmacnianiu kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę. 

Zadania zostaną zrealizowane do 30.05.2021r. Dodatkowo należy nadmienić, że wszystkie zadania nie będą finansowane z innych środków publicznych.    

Grantobiorcy, którzy wchodzą w skład "Projektu grantowego":

1) Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowcu - Tytuł operacji: Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów teatralno-literackich "Ważne sprawy i co nieco do naprawy", 

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Rzechcie - Tytuł operacji: Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów kulinarnych i dekoratorskich w Gminie Sieradz z wykorzystaniem lokalnej specyfiki i zasobów naturalnych, 

3) Klub sportowy ,,Talent" w Burzeninie - Tytuł operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizacje innowacyjnych warsztatów pn. "Kodowanie, programowanie. Nauka przez zabawę",

4) Stowarzyszenie Zwykłe Prorozwojowi - Tytuł operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizacje innowacyjnych warsztatów pn. "Kodowanie, programowanie. Nauka przez zabawę", 

5) Koło Gospodyń Wiejskich w Charłupi Małej - Tytuł operacji: Integracja społeczna wielopokoleniowa poprzez organizację warsztatów tematycznych dla społeczności lokalnej z obszaru "LGD-Przymierze Jeziorsko", 

6) STOWARZYSZENIE SENIORÓW "BLIŻEJ SIEBIE" - Tytuł operacji: Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów dla członków Stowarzyszenia Seniorów "Bliżej Siebie", 

7) KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SIEDLĄTKOWIE - Tytuł operacji: Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów pn.: "Podniesienie świadomości społecznej i odpowiedzialności za życie i zdrowie we wsi Siedlątków", 

8) KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DRUŻBINIE - Tytuł operacji: Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów pn.: "Podniesienie świadomości społecznej mieszkańców sołectwa Drużbin i odpowiedzialności za życie i zdrowie", 

9) KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PĘCZNIEWIE "ŁĄCZYMY POKOLENIA" - Tytuł operacji: Wzmocnienie i wykorzystanie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów pn.: "Podniesienie świadomości społecznej mieszkańców sołectwa Pęczniew i odpowiedzialności za życie i zdrowie".

Galeria zdjęć: [ZOBACZ]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę