Aktualności

Warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD - 16.02.2024r.

Dodano: 10:37, 07.02.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 

Warsztat odbędzie się 16 lutego 2024 r. w Warckim Centrum Kultury w Warcie, w godzinach od 9:00 do 12:00 

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspertw analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* - Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciel innego LGD.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie lub e-mailowo) do dnia 13 lutego 2024 r.

       

Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dodano: 10:39, 18.01.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

W dniu 17 stycznia 2024 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zajęło 4 miejsce uzyskując 85,38 punktu. Tym samym złożona przez LGD strategia uzyskała dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Więcej informacji pod linkiem  [PRZEJDŹ]

Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność [POBIERZ] [*.PDF]

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 3/2023 - Operacje indywidualne (drogi)

Dodano: 14:02, 11.01.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 3/2023 w zakresie „Operacje indywidalne (drogi)” po ocenie przez Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” dokonanej w dniu 11.01.2024r.

 

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 11.01.2024r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

 

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024