fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Pliki do pobrania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 1. Strategia Rozowju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" w ramach PROW 2014-2020. [POBIERZ] [*.PDF]
   
 2. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierwoanego przez Społeczność [POBIERZ] [*.ZIP]
   
 3. Regulamin Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" [POBIERZ] [*.PDF]
   
 4. Harmonogram naborów wniosków o udzielnie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR [POBIERZ] [*.PDF]

 5. Lokalne Kryteria Wyobru:

  -> Operacje indywidualne [POBIERZ] [*.PDF]

  -> Projkety Grantowe [POBIERZ] [*.PDF]

 6. Procedury wyboru operacji w ramach LSR [POBIERZ] [*.ZIP]

 7. Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2024 rok [POBIERZ] [*.PDF]

 8. Plan szkoleń organu decyzyjnego oraz pracowników LGD [POBIERZ] [*.PDF]

 9. Opis stanowisk [POBIERZ] [*.PDF]

 10. Lista członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" [POBIERZ] [*.PDF]
   
 11. Lista członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" [POBIERZ] [*.PDF]

 12. Wzory formularzy wniosków dla beneficjentów:

  -> Podejmowanie działalności gospodarczej [PRZEJDZ NA STRONĘ ARiMR]

  -> Rozwijanie działalności gospodarczej [PRZEJDZ NA STRONĘ ARiMR]

  -> Operacje indywidualne z wyłączeniem projektów grantowych [PRZEJDZ NA STRONĘ ARiMR]

  -> Wniosek o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego [POBIERZ] [*.PDF] 
  (UWAGA! Formularz jest podglądowy, gdyż wnioski w ramach tego zadania składane będą za pomocą generatora wniosków on-line).

 13. Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR [POBIERZ] [*.PDF]
 1. Ewaluacja zewnętrzna realizacji Stategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko" [POBIERZ] [*.PDF]

↑ W górę