fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

4.1 - Projekt grantowy - 1/2019/G - Budowa i przebudowa...

Tytuł projektu: "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej w miejscowościach: Kamionka, Księża Wólka, Lubola, Zagajew, Kłocko, Brzeg i Wiechucice".

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Cel operacji: Wzrost jakosci życia mieszkańców oraz atrakcyjności obszaru Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" w terminie 2 lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy.

Zakres operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Opis projektu: W wyniku realizacji operacji Projektu Grantowego zrealizowane zostanie 7 zadań polegających na przebudowie / budowie 7 obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD w celu utworzenia 1 placu zabaw, 1 siłowni plenerowej, 1 altany piknikowej oraz przebudowy 4 istniejących świetlic wiejskich.  

Zadania te zostaną zrealizowane do 31.05.2021r., a nowopowstała bądź zmodernizowana infrastruktura będzie ogólnodostępna i niekomercyjna, a przypadku modernizacji infrastruktury przez ochotnicze straże pożarne stanowi jedynie część kulturalną z wyłączeniem części bojowej. Dodatkowo należy nadmienić, że wszystkie zadania nie będą finansowane z innych środków publicznych.   

Grantobiorcy, którzy wchodzą w skład "Projektu grantowego":

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce - Tytuł operacji: "Budowa placu zabaw w Kamionce",

2) Stowarzyszenie "Razem dla Naszej Wsi" - Tytuł operacji: "Budowa siłowni plenerowej w Wiechucicach",

3) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew - Tytuł operacji: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagajewie",

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Kłocku - Tytuł operacji: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłocko poprzez remont sufitu",

5) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEGU - Tytuł operacji: "Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Brzeg",

6) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KSIĘŻEJ WÓLCE - Tytuł operacji: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Księżej Wólce poprzez wymianę poszycia dachowego wraz z orynnowaniem",

7) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBOLI - Tytuł operacji: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboli poprzez wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem".

Galeria zdjęć: [ZOBACZ]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę