fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem strategicznym, który określa cele, priorytety i działania, mające na celu wspieranie rozwoju danego obszaru realizowane przez Lokalną Grupę Działania (LGD). Jest wypracowywana przez LGD we współpracy z lokalnymi mieszkańcami i organizacjami. Proces tworzenia strategii obejmuje analizę potrzeb i zasobów lokalnego obszaru, identyfikację problemów oraz określenie priorytetów rozwojowych.

Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko" ma na celu stymulowanie rozwoju lokalnego obszaru, poprawę warunków życia mieszkańców oraz wsparcie inicjatyw społeczno-gospodarczych. Jest kluczowym dokumentem, który umożliwia LGD pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań rozwojowych.

Lokalna Strategia Rozwoju [POBIERZ] [*.PDF]

↑ W górę