fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

3.4 - Projekt grantowy - 4/2018/G - Warsztaty i szkolenia

Tytuł projektu: "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD poprzez zorganizowanie szkoleń, warsztatów z oddolnych inicjatyw lokalnych".

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Cel operacji: Pobudzenie i angażowannie mieszkańców do oddolnych inicjatyw poprzez organizację 4 szt. warsztatów na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego w terminie  do 30 listopada 2019r.

Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Opis projektu: W wyniku realizacji operacji Projektu Grantowego zrealizowane zostaną cztery zadania polegające na przeprowadzeniu warsztatów i szkoleń na obszarze LGD w celu wzmacnianiu kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę. 

Zadania zostaną zrealizowane do 30.11.2019r. 

Grantobiorcy, którzy wchodzą w skład "Projektu grantowego":

1) Fundacja na rzecz Zachowania Wartości i Tradycji Pałacu w Małkowie - Tytuł operacji: "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez przeprowadzenie warsztatów i stworzenie questu na obszarze działania LGD, przy zaangażowaniu miejscowej społeczności lokalnej",

2) Klub Sportowy "Talent" w Burzeninie - Tytuł operacji: "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację cyklu szkoleń pn.: ,,Sukces rośnie z nami",

3) STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH WSI GŁANISZEW - Tytuł operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów kulinarnych pn.: ,,Lokalnie, tradycyjnie - wiem co jem",

4) Fundacja Rozwoju Osobistego Horseway - Tytuł operacji: "Wzmocnienie potencjału społecznego poprzez organizacę warsztatów przygotowania zawodowego w zakresie turystyki aktywnej, zdrowego trybu życia oraz kultywowania dziedzictwa i kultury obszaru na terenie LGD Przymierze Jeziorsko".

Galeria zdjęć: [ZOBACZ]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę